כניסה למערכת

בכניסה ראשונה למערכת יש לקרוא את ההוראות המצורפות
ת.ז 9 ספרות